Musiek Bediening

Die musiekbediening is tans deel van dit wat elke Sondag voor en tydens die erediens gebeur. Ons is oortuig daarvan dat die gebruik van musiek elke lidmaat help om die Here te kan loof en te kan aanbid. Dit behels die volgende: • Vooraf sang waartydens nuwe Psalms en Liedere geoefen word, sowel as ʼn geleentheid te 
• skep om deur middel van gemeentesang die gemeente te begelei om die Here te loof en te aanbid. 
• Orrelspel en die gebruikmaking van CD’s voor die erediens begin en tydens die erediens. 
• Die sing van Psalms, Skrifberymings en Liedere as deel van die verloop van die liturgie tydens die erediens op Sondae. 
• Die gebruik van ander musiekinstrumente bykomend tot die orrel of individueel onder die erediens. 
• Enige spesiale byeenkomste waar musiek ʼn rol speel in ons gemeente-program deur die jaar, soos bv. Kersprogram.