Vrolike Veterane.

Vrolike Veterane val onder diakonie. Persone 70+ wat 4keer n jaar bymekaar kom om te kuier te leer en mekaar beter te leer ken. Daar word uitstappies gereel met n afsluiting die enide van die jaar Volgende byeenkoms in Sept met afsluiting 2 Nov, Kontak persone Carina Kotze Hannie Venter en Annet v d Walt