Woordverkondiging

Die lees en verkondiging van God se Woord is ʼn belangrike deel van die erediens. Alhoewel dit hoofsaaklik die werk van die predikant van die gemeente is, deel die gemeente daarin op die volgende manier: Preekbespreking: Gemeentelede word uitgenooi om te reageer en kommentaar te lewer op Sondae se prediking deur middel van Twitter.

Voorstelle vir ʼn reeks preke uit bepaalde Bybel gedeeltes of preke oor sekere onderwerpe kan gemaak word aan die predikant.

Preke word skriftelik beskikbaar gestel en opgeneem om onder lidmate en mense wat sou belangstel, te versprei. Sondae-middae vind daar ʼn Tswana erediens plaas wat bygewoon word deur Tswana-sprekendes van die omgewing.