Hoe word mens 'n lidmaat?

Mense se omstandighede verskil gewoonlik van mekaar. Daarom is dit moeilik om ʼn algemene reël neer te lê hoe jy kan lidmaat word van die gemeente. Die volgende maniere is gewoonlik van toepassing:

Indien jy ʼn lidmaat van ʼn Gereformeerde Kerk elders was, word lidmaatskap oorgedra per attestaat wat van ʼn vorige gemeente aangevra kan word. Die attestaat Skriba kan jou help om dit aan te vra.

Indien jy ʼn lidmaat van een van die ander susterkerke was, sal ʼn bewys van lidmaatskap jou in staat stel om lidmaat van die gemeente te word. Die attestaat Skriba kan jou help om ʼn bewys van lidmaatskap by jou vorige gemeente aan te vra.

Indien jy nie ʼn lidmaat van een van bogenoemde kerke was nie, kan jy met die predikant skakel sodat duidelikheid gekry kan word hoe jy in jou besondere geval lidmaat van die gemeente kan word. Jy is baie welkom om hom in hierdie verband te skakel.

Die gemeente is die liggaam van Christus en ons wil jou baie graag deel daarvan maak en jou inskakel, daarom moet jy nie huiwer om uit te vind en deel van ons te word nie.